Själslig vägledning

För dig som vill göra en själsresa och lära känna dig själv på djupet

Vill du ha stöd och bollplank i din resa till att leva ditt liv i samklang med din själ?
Det är inte alltid så lätt att ändra beteenden som har följt med hela livet. Då kan det vara bra att ha en utomstående person som bollplank. Någon som ger dig utmaningar och saker att träna på så att du hittar din balans och hur du vill uttrycka och använda dina gåvor. Du får också hjälp att rensa blockeringar som kan hindra dig att genomföra de förändringar du behöver göra samt information om hur dina val och handlingar ligger i linje med din själsväg.
Jag erbjuder vägledning personligen, via Zoom eller telefon.

Enstaka sessioner

Enstaka sessioner är till för dig som vill ha tillfällig hjälp och stöd. Har du gjort en Divine Soul Blueprint eller en Manifesting Blupring läsning så ingår även en kontroll av dina balanser om du bokar 1 timmes vägledning.

Pris 45 min: 1000 kr/tillfälle.
Pris 60 min: 1500 kr/tillfälle.Priset gäller för privatpersoner

Lilla Själsresan

Du har gjort en Soul Realignment och vill ha stöd för att börja agera efter din själs inre röst.  Under resan kommer du att lära dig vilka handlingar och val som leder dig på rätt väg och vad som du behöver sluta med.
I detta paket ingår en Livssituationsläsning och Divine Soul bluprint där du får veta hur du ligger i balans i tanke och handling i relation till hela din själsstruktur och om det finns blockeringar hindrar dig. Utefter detta kan du sätta upp mål och börja agera i linje med din själ. Inför varje samtal kontrollerar jag dina balanser så att du får feedback på att du är på rätt väg.  

Paketet inkluderar  en Livsituationsläsning och en Divine soul bluprint (värde 5200 kr) plus 2 extra samtal, totalt 4 samtal a 60 min.
Pris Lilla själsresan: 6 995 kr  

Du ansvarar själv för att boka in dina samtal inom 6 månader från starten.  Prata med mig om du vill dela upp betalningen.  Priset gäller för privatpersoner.Stora själsresan

Du har gjort en Soul Realignment och vill ha stöd för att börja agera efter din själs inre röst.  Under resan kommer du att lära känna din själ på djupet och få stöd för att du ska uppnå dina mål.

Upplägget kan variera beroende på vilket stöd du behöver. I stora drag kan det se ut så här:
Vi börjar med att kontrollera hur dina nuvarande handlingar ligger i balans med din själsstruktur. Därefter sätter vi upp mål för din resa och vad du vill skapa. Detta stäms av med din Manifesting Blueprint (Din själs unika sätt att skapa nya resultat)  så att du kan börja agera i linje med din själ. Under resan kontrollerar jag också om det finns fler blockeringar som hindrar dig från att följa din själs väg  och hur du ligger i balans i tanke och handling i relation till din själsstruktur och ditt sätt att skapa nya resultat. 

Paketet inkluderar  3 läsningar (värde 7700 kr), en fastighetsrensning (värde 800 kr) samt 4 extra samtal, totalt 7 samtal (60 min/st).
Pris Stora själsresan: 12 995kr

Du ansvarar själv för att boka in dina samtal inom 12 månader från starten. Prata med mig om du vill dela upp betalningen.  Priset gäller för privatpersoner.