Själsläsningar

I  alla mina läsningar hämtar jag information från Akashakrönikan. Förenklat är det ett stort bibliotek där alla själar har en egen bok, ett själsregister. I ditt själsregister har all information om vad din själ har varit med om samlats från att själen skapades fram till nu. Det finns information om vem du är på själsnivå, din själs ursprung, dina gåvor och specialiteter samt vilka tidigare val och blockeringar som hindrar dig att leva ditt sanna jag.

När vi lever i samklang med hur vi är skapade så ger de oss energi, glädje och överflöd. När vi går emot vårt ursprung skapar det alltid någon form av obalans som kan utrycka sig som hälsoproblem, ekonomiska problem, ohälsosamma relationer mm. 

Alla val vi gör skapar karma och ibland kan det vara enkelt att se vilken handling som skapade en konsekvens. Men ibland kan konsekvenser följa med oss från tidigare liv och då blir det svårare att se kopplingen och förstå vad som ska ändras. 

Genom att skapa medvetenhet om din själ och vilka blockeringar som finns hjälper det dig att göra nya val och skapa det liv du vill ha. Det första steget är att göra en Soul Realignment som återställer din själ till sitt ursprung.


Soul Realignment

 
Soul Realignment®

Om du inte har gjort någon läsning tidigare är det den här som är bäst att börja med.

I den här läsningen får du veta vem du är på själsnivå, vilka dina själsliga gåvor är och vad som hindrar dig från att använda dina gåvor fullt ut.

En Soul Realignment® synliggör och rensar de karmamönster och blockeringar som själen är redo att släppa och gör det tydligt för dig hur det gestaltar sig i ditt liv. Genom att skapa medvetenhet om din själ och vilka blockeringar som finns hjälper det dig att göra nya val och skapa det liv du vill ha. Det blir som en navigator som du kan använda för att bli medveten om när du kör på din själsväg och när du har hamnat i diket. Varje gång du kommer upp från diket blir själsvägen bredare och det blir lättare att stanna kvar. 

När du börjar göra val och agera i linje med vem du är på själsnivå får du tillgång till hela din kraft och kan agera utifrån din fulla potential  på en helt ny nivå. 


Soul Realignment® is a registered trademark of Andrea Hess LLC and is used under License.

En Soul Realignment ger dig svar på:
 • Vem du är på själsnivå
 • Vilka dina själsliga gåvor är
 • Identifiering och rensning av blockeringar
 • Hur du kan navigera för att få mer flöde i livet 

Pris: 2900 kr för privatpersoner

Livssituationsläsning

 
Livssituationsläsning

Den här läsningen är för dig som redan har gjort en Soul Realignment. Den här läsningen visar vilka blockeringar som ligger bakom det utmaningar du upplever i livet just nu.

Att utvecklas är som att skala en lök. Vi kan inte rensa alla själens blockeringar på en och samma gång. All utveckling sker i etapper och när vi sätter upp nya mål och böjar göra förändringar i livet kan nya blockeringar dyka upp och visa sig på olika sätt i livet.

Det kan handla om:

 • Att du inte lyckas manifestera det du önskar 
 • Fysiska problem såsom återkommande förkylningar, sjukdomar, värk eller att du blir skadad så fort du börjar träna
 • Att du upplever problem i dina relationer
 • Materiella problem som teknikproblem med dator eller liknande
 • Personliga utmaningar så som att du inte kommer vidare med det du önskar göra

Även om det du upplever inte verkar hänga ihop kan det finnas energimässiga orsaker som kan förklara det som pågår.

En livssituationsläsning ger dig svar på: 

 • Hur många energimässiga situationer som är inblandade i dina utmaningar
 • Vilka blockeringar som ligger bakom det utmaningar du upplever just nu 
 • Hur du kan navigera för att få mer flöde i livet 

Pris: 2200 kr för privatpersoner

Divine soul blueprint

Divine soul blueprint

Den här läsningen är för dig som har gjort en Soul realignment och vill gå djupare in i din själs personlighet. I den här läsningen får du information om alla energibyggstenar i din själsstuktur och hur du ligger i balans med respektive byggsten. Även om det är den största energibyggstenen som har mest inverkan så kan andra energibyggstenar medföra att du hamnar i obalans och lägger fokus på fel saker.

Våra resultat skapas av vilka handlingar vi gör. När vi är i obalans med hur vi är skapade på själsnivå blir det alltid en energiförlust på något sätt. Den kan visa sig fysiskt i kroppen, känslomässigt eller mentalt. Det är inte alltid lätt att förstå varför det blir en obalans och vad som behöver justeras för att komma mer i balans.

I den här läsningen får du reda på hur hela din själsstruktur ser ut och hur du ligger i balans i tanke, känsla och handling i relation till hur din själ är skapad. Med information om var dina obalanser finns är det lättare att justera dina handlingar och komma i balans med din unika själstuktur.

Jag kan också kontrollera om det finns några själsliga blockeringar som är orsak till din obalans. Balansen speglar hur det är för dig just nu och i ett coachprogram ingår uppföljning av balansen inför varje samtal. På så sätt får du vägledning om dina handlingar leder dig på rätt väg.


En Divine soul blueprint  ger dig svar på:

 • Vilka andra energibyggstenar din själ består av
 • Hur du ligger i balans i tanke och handling i relation till hur din själ är skapad
 • Vilka blockeringar som bidrar till dina obalanser
 • Vägledning hur du ska komma i balans med din själ
  Pris: 2200 kr för privatpersoner

Relationsläsning

 
Relationsläsning

Den här läsningen är för dig som har gjort en Soul realignment och vill titta närmare på en relation. Det kan vara en kärleksrelation, vänskapsrelation, jobbrelation eller relationen mellan föräldrar och barn.

Du har säkert upplevt att du känner starkare band till vissa människor. När ni träffades första gången kanske du upplevde att ni redan kände varandra trots att ni inte hade träffats förut. Eller att vissa relationer är extra jobbiga och att du hamnar i ett negativt tillstånd som kan vara svårt att ta sig ur.

Du kan göra en relationsläsning för att titta på din egen del i en relation eller göra den tillsammans med den andra personen. För att göra en fullständig relationsläsning utan att båda personerna är med behövs tillstånd från båda i relationen. Utan tillstånd kan du få reda på din egen del i relationen och vilka blockeringar och livsteman som är aktuella för dig.


En relationsläsning ger dig svar på:

 • Vilka ni är på själsnivå
 • Om ni har träffats i tidigare liv och vilken relation ni hade då
 • Om era själar har samma ursprung
 • Vilka blockeringar som ni gemensamt jobbar på att lösa i detta liv
 • Vilka livsteman respektive person utforskar i relationen 

Pris: 2500 kr för en person, 3000 kr för båda parterna i relationen.

Själslig vägledning

Själslig vägledning

Vill du ha stöd och bollplank i din resa mot att leva ett liv i linje med din själ?
Jag är utbildad ICF coach och NLP-tränare och har fler verktyg än själsläsningar för att hjälpa dig att hitta din själsväg och hur du kan hantera situationer när du åker i diket och vill ta dig upp igen. 
Det är inte alltid så lätt att ändra beteenden som har följt med hela livet. Då kan det vara bra att ha en utomstående person som kan ställa dom där utvecklande frågorna som kan vara svåra att ställa och svara på själv. Någon som ger dig utmaningar och saker att träna på så att du hittar din balans och hur du vill uttrycka och använda dina gåvor.
Jag erbjuder coaching både via Teams och fysiska träffar beroende på vad du föredrar.

 
Själslig vägledning ger dig:
 • Stöd och bollplank
 • Hjälp att få syn på situationer och beteenden du behöver förändra
 • Snabbare utveckling om du är beredd att göra det som krävs
 • Rensning av blockeringar som dyker under resan om du bokar fler än 3 sessioner 

Fastighetsrensning

Fastighetsrensning

Vi dras till fastigheter som är en energimässig matchning till oss. När vi har gjort en Soul Realigment eller genomfört andra förändringar i våra liv kan vi hamna i obalans med energierna i fastigheten där vi bor eller arbetar. Då kan det vara bra att genomföra en återställning av fastighetens energi för att komma i balans med energierna igen. 
En fastighetsrensning kan också vara bra att göra innan en försäljning eller vid flytt till en ny bostad. 
Du kan bara rensa en fastighet eller bostad som du äger eller betalar hyra för. Det går inte att rensa allmänna utrymmen eftersom du inte styr över dessa. Arbetsplatser kan bara rensas om det är du som betalar hyran eller äger lokalen.
Alla fastighetsrensningar sker på distans.  

En fastighetsrensning innebär en:

 • Balansering av fastighetens energi med din energi
 • Rensning av blockeringar från fastigheten
 • En skyddande sfär runt fastigheten för att hindra att nya blockeringar tar plats

Pris: 800 kr (500 kr i samband med annan läsning)

Själens personlighet

Själens personlighet

Den här läsningen är för dig som vill veta vem du är på själsnivå och veta vilka livsteman du är här för att utforska.
Du får reda på dina själsliga gåvor, hur du kan använda dina gåvor och vilka situationer som du bör undvika för att leva ett liv i flöde. Genom att göra val och agera i linje med den du är på själsnivå kan du lösa upp blockeringar själv. Vill du veta vilka blockeringar din själ har rekommenderar jag en Soul Realignment.
Se nedan om du vill veta vad ett livstema är.


  Själens personlighet ger dig svar på:
 • Vem du är på själsnivå
 • Vilka dina själsliga gåvor är
 • Vilka livsteman du är här för att utforska
 • Hur du kan navigera för att få mer flöde i livet

Pris: 1900 kr för privatpersoner

Livsteman

livsteman

Det här är för dig som har gjort en Soul Realignment och vill veta vilka livsteman du har.

Vår själ inkarnerar till det här livet med ett bagage i form av blockeringar och karmamönster från  negativa val vi har gjort i tidigare liv.  I och med detta är vi mer benägna att hamna i samma mönster och göra samma typ av negativa val om och om igen. Dessa mönster kan vi också kalla Livsteman. 

Livsteman är till för att egot ska lära sig att komma tillbaka i linje med vårt högre jag genom våra val. Själen har ingen värdering av vad som är rätt eller fel utan utforskar ett livstema ur alla perspektiv för att egot ska lära sig. 

Om vi till exempel gjort saker som är svåra att förlåta, eller om vi har svårt att förlåta personer som har gjort oss illa, kan förlåtelse komma upp som primärt livstema.  Temat kan visa sig i olika situationer och relationer där det ibland handlar om förlåtelse och ibland om att inte kunna förlåta eller bli förlåten.

Har vi haft ett mönster att vi inte vågat ta plats och göra det vi vill kan djärvhet eller mod komma upp som primärt livstema.

Vi kan ha flera livsteman som vi arbetar med under en livstid.

Livsteman ger dig svar på:
 • Vilket livstema som är primärt
 • Vilka sekundära livsteman du har
 • Vilka områden i livet livstemat visar sig
 • På vilket sätt livstemat visar sig
 • Hur långt du har kommit med dina livsteman

Pris: 800 kr för privatpersoner

 

Chakraläsning

Chakraläsning

En chakraläsning ger dig svaret på vilka obalanser som finns i ditt chakrasystem och vad detta innebär. Ett chakra kan vara ur balans fysiskt, mentalt eller emotionellt och vara antingen överaktivt eller underaktivt.


En chakraläsning ger dig svar på: 
 • Vilka chakran som är ur balans på det fysiska, mentala eller emotionella planet
 • Vad obalanserna  innebär 
 • Vad du kan göra för att skapa balans

Pris: 800 kr för privatpersoner