Själsläsningar

När vi lever i samklang med hur vi är skapade så ger de oss energi, glädje och överflöd. När vi går emot vårt ursprung skapar det alltid någon form av obalans som kan utrycka sig som hälsoproblem, ekonomiska problem, ohälsosamma relationer mm. 

Alla val vi gör skapar karma och ibland kan det vara enkelt att se vilken handling som skapade en konsekvens. Men ibland kan konsekvenser följa med oss från tidigare liv och då blir det svårare att se kopplingen och förstå vad som ska ändras. 

Genom att skapa medvetenhet om din själ och rensa det blockeringar som finns hjälper det dig att göra nya val och skapa det liv du vill ha. Det första steget är att göra en Soul Realignment som återställer din själ till sitt ursprung.


Soul Realignment

 
Soul Realignment®

Om du inte har gjort någon läsning tidigare är det en Soul Realignment® du börjar med.

I den här läsningen får du veta vem du är på själsnivå, vilka dina själsliga gåvor är och vad som hindrar dig från att använda dina gåvor fullt ut. 

Genom att få kunskap om din själ och rensa det blockeringar som finns blir det lättare för dig att agera och skapa det liv du vill ha. Du får en kompass som du kan använda för fatta beslut och följa din själs väg samt bli medveten om när du har hamnat i diket. 

När du börjar göra val och agera i linje med vem du är på själsnivå får du tillgång till din kraft och kan agera utifrån din fulla potential  på en helt ny nivå. 


Soul Realignment® is a registered trademark of Andrea Hess LLC and is used under License.

En Soul Realignment® ger dig svar på:
 • Vem du är på själsnivå
 • Vilka dina själsliga gåvor är 
 • Identifiering och rensning av blockeringar
 • Vägledning om vad du behöver förändra för att få mer flöde i livet 

Pris: 3900 kr för privatpersoner

I priset ingår: 1-1,5 tim presentation av läsningen via telefon eller Zoom, rensning av blockeringar, inspelning av sessionen och en kort uppföljning efter 1 månad.

Livssituationsläsning

 
Livssituationsläsning

Den här läsningen är för dig som redan har gjort en Soul Realignment®. Den här läsningen visar vilka blockeringar som ligger bakom det utmaningar du upplever i livet just nu.

Att utvecklas är som att skala en lök. Vi kan inte rensa alla själens blockeringar på en och samma gång. All utveckling sker i etapper och när vi sätter upp nya mål och böjar göra förändringar i livet kan nya blockeringar dyka upp och visa sig på olika sätt.

Det kan handla om:

 • Att du fastnar i beteendemönster som inte leder dig framåt
 • Att du upplever problem i dina relationer
 • Att du har låg energi eller inte vet hur du ska komma vidare
 • Fysiska problem såsom återkommande förkylningar, sjukdomar, värk eller att du blir skadad så fort du börjar träna
 • Materiella problem som teknikproblem med dator eller liknande

Även om det du upplever inte verkar hänga ihop kan det finnas energimässiga orsaker som kan förklara det som pågår.

En livssituationsläsning ger dig svar på: 

 • Vilka blockeringar som ligger bakom det utmaningar du upplever just nu 
 • Identifiering och rensning av blockeringar
 • Vägledning om vad du behöver förändra för att få mer flöde i livet 

Pris: 2700 kr för privatpersoner

Relationsläsning

 
Relationsläsning

Den här läsningen är för dig som vill titta närmare på en relation. Det kan vara en kärleksrelation, vänskapsrelation, jobbrelation eller relationen mellan föräldrar och barn.

Du har säkert upplevt att du känner starkare band till vissa människor. När ni träffades första gången kanske du upplevde att ni redan kände varandra trots att ni inte hade träffats förut. Eller att vissa relationer är extra jobbiga och att du hamnar i ett negativt tillstånd som kan vara svårt att ta sig ur. 

Medvetenhet om respektive parts själsliga gåvor kan skapa förståelse och göra det enklare att få relationen att fungera. Det kan också finnas blockeringar som behöver rensas för att du/ni ska kunna hantera relationen på ett bättre sätt.

Du kan göra en relationsläsning för att titta på din egen del i en relation eller göra den tillsammans med den andra personen.  Om du gör det för din egen del får du information om den andra personens själsliga gåvor och själsliga ursprung men inte vilka blockeringar den  personen har. Speciella regler gäller för minderåriga barn. Kontakta mig för mer information.


En relationsläsning ger er svar på:

 • Vilka ni är på själsnivå
 • Om ni har träffats i tidigare liv och vilken relation ni hade då
 • Era själars ursprung
 • Vilka blockeringar som ni gemensamt jobbar på att lösa i detta liv*
 • Vilka blockeringar respektive part har i området relationer* 
 • Rensning av blockeringar*
 • Vilka livsteman respektive person utforskar i relationen* 

Pris: 2700 kr för en person, 3700 kr för båda parterna i relationen.
* Du får reda på din del om du gör läsningen ensam

Divine soul blueprint

Divine soul blueprint

Den här läsningen är för dig som har gjort en Soul realignment® och vill få djupare kunskap om din själs personlighet. 

I den här läsningen får du veta om det finns fler själsliga gåvor som har betydelse för hur du behöver agera för att följa din själ. Du får också veta om dina handlingar och tankar ligger i linje med din själ och var det finns obalanser.  

Dina resultat skapas av dina handlingar. När du agerar emot hur du är skapad på själsnivå blir det alltid en energiförlust på något sätt. Den kan visa sig fysiskt i kroppen, känslomässigt eller mentalt. Det är inte alltid lätt att förstå varför det blir en obalans och vad som behöver justeras för att komma mer i balans.

Med information om var dina obalanser finns är det lättare att justera dina handlingar och komma i balans med din unika själsstuktur.

Balansen visar hur det är för dig just nu. Vill du veta hur balanserna ändrar sig över tid rekommenderar jag Själslig vägledning, där ingår uppföljning av balansen inför varje samtal. På så sätt får du vägledning om dina handlingar leder dig på rätt väg.

En Divine soul blueprint  ger dig svar på:

 • Om det finns fler själsliga gåvor som har betydelse för hur du behöver agera för att följa din själs väg
 • Hur du ligger i balans i tanke och handling i relation till hur din själ är skapad
 • Vägledning om vad du behöver förändra för att komma i balans med din själ
  Pris: 2500 kr för privatpersoner

Manifesting blueprint

Manifesting blueprint

Det här är läsningen för dig som är redo att göra en förändring i livet och vill veta vilka faktorer som är viktiga när du ska skapa något nytt.  För att skapa något nytt behöver du lämna komfortzonen och agera i linje med det du vill uppnå, vilket kan vara utmanande. 

En Manifesting Blueprint ger dig svar på hur det är menat att du ska skapa nya resultat, vilka ingredienser du behöver ta hänsyn till och hur du ligger i balans med ditt unika sätt att skapa. 

Balansen visar hur det är för dig just nu. Vill du veta hur balanserna ändrar sig över tid rekommenderar jag Själslig vägledning, där ingår uppföljning av balansen inför varje samtal. På så sätt får du vägledning om dina nya handlingar leder dig på rätt väg.


  Manifesting blueprint ger dig svar på:
 • Vilka ingredienser som är viktiga för att du ska kunna skapa nya resultat
 • Hur du ligger i balans med ditt unika sätt att skapa.
 • Vägledning om vad du behöver förändra för att komma i balans med din själ

Pris: 2500 kr för privatpersoner

Själslig vägledning

Själslig vägledning

Vill du ha stöd och bollplank i din resa till att leva ett liv i linje med din själ?

Det är inte alltid så lätt att ändra beteenden som har följt med hela livet. Dessutom kan  det finnas blockeringar som hindrar dig att genomföra de förändringar du behöver göra.  Då kan det vara bra att ha en utomstående person som bollplank. Någon som ger dig utmaningar och saker att träna på så att du hittar din balans samt hur du vill uttrycka och använda dina gåvor.  

Väljer du en av själsresorna ingår rensning av blockeringar, samt information om hur dina val och handlingar ligger i linje med din själsväg.  

Jag är utbildad ICF coach och NLP-tränare och har flera verktyg som kan hjälpa dig att hitta din själsväg. Jag erbjuder coaching både via Zoom och fysiska träffar beroende på vad du föredrar.

 
Själslig vägledning ger dig:
 • Stöd och bollplank
 • Hjälp att få syn på situationer och beteenden du behöver förändra
 • Snabbare utveckling om du är beredd att göra det som krävs
 • Rensning av blockeringar som dyker under resan (om du bokar fler än 3 sessioner)

Fastighetsrensning

Fastighetsrensning

Vi dras till fastigheter som är en energimässig matchning till oss. När vi har gjort en Soul Realigment® eller genomfört andra förändringar i våra liv kan vi hamna i obalans med energierna i fastigheten där vi bor eller arbetar. Då kan det vara bra att genomföra en återställning av fastighetens energi för att komma i balans med energierna igen. 
En fastighetsrensning kan också vara bra att göra innan en försäljning eller vid flytt till en ny bostad. 
Du kan bara rensa en fastighet eller bostad som du äger eller betalar hyra för. Det går inte att rensa allmänna utrymmen eftersom du inte styr över dessa. Arbetsplatser kan bara rensas om det är du som betalar hyran eller äger lokalen.
Alla fastighetsrensningar sker på distans.  

En fastighetsrensning innebär en:

 • Balansering av fastighetens energi med din energi
 • Rensning av blockeringar från fastigheten
 • En skyddande sfär runt fastigheten för att hindra att nya blockeringar tar plats

Pris: 800 kr (500 kr i samband med annan läsning)